Foodography

Starters - Non Vegetarian

Farzi Cafe Logo

Farzi Café
Tower of Aakash, 54 Gulshan Avenue, Gulshan-1,
Dhaka-1212, Bangladesh

Opening Hours:
12:00 PM – 11:45 PM